Xem lại phiếu chuyển kho

Để xem lại phiếu chuyển kho, vào menu Chuyển kho, sau đó nhập mã phiếu và tìm kiếm:

 

Có thể tìm kiếm theo trạng thái: Khởi tạo, Đang chuyển hoặc đã nhận:

xem-phieu-chuyen-kho-02

 

Sau khi tìm kiếm được phiếu, ta click chọn vào mã phiếu:

xem-phieu-chuyen-kho-03

 

Đây là giao diện thông tin phiếu chuyển kho:

xem-phieu-chuyen-kho-04

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ