Tạo phiếu chuyển kho

Để tạo phiếu chuyển kho, ta vào menu Chuyển kho sau đó chọn + Tạo phiếu:

tao-phieu-chuyen-kho-01

Nhập mã Barcode hoặc tên để tìm kiếm hàng hóa:

tao-phieu-chuyen-kho-02

 

Sau khi tìm kiếm hàng hóa cần chuyển kho, ta click chuột để thêm hàng hóa vào phiếu:

tao-phieu-chuyen-kho-03

 

Chọn số lượng hàng hóa cần chuyển:

tao-phieu-chuyen-kho-04

Thông tin phiếu:
Mã phiếu: Hệ thống tự sinh.
Tình trạng: Tình trạng của phiếu.
Chuyển đến: Tùy chọn cửa hàng cần chuyển đến.
Ghi chú: ghi lại những lưu ý trong phiếu chuyển kho.

tao-phieu-chuyen-kho-05

Sau đó tùy chọn:

Lưu: lưu tạm phiếu, phiếu nằm ở trạng thái Khởi tạo. Sau khi Lưu thành công, cần vào đây chọn Chuyển kho để hoàn tiến hành các bước tiếp theo.
Chuyển kho: Quá trình chuyển kho được tiến hành, phiếu chuyển sẽ đổi thành trạng thái Đang chuyển (cần Xác nhận để Phiếu chuyển thành trạng thái Đã nhận).
Chuyển kho và In: Phiếu chuyển ở trạng thái Đang chuyển (cần Xác nhận để Phiếu chuyển thành trạng thái Đã nhận) và In thông tin phiếu.
Hủy: Hủy phiếu chuyển kho.
tao-phieu-chuyen-kho-06

* Quá trình chuyển đổi trạng thái của Phiếu chuyển kho

Khi Lưu: lưu tạm phiếu, phiếu nằm ở trạng thái Khởi tạo.

Screenshot_1

Sau khi Lưu thành công, cần vào đây chọn Chuyển kho để hoàn tất phiếu.

Chuyển kho: quá trình chuyển kho thành công, phiếu chuyển sẽ đổi thành trạng thái Đang chuyển

Screenshot_3Để phiếu chuyển kho ở tình trạng Đã nhận, ta cần vào lại phiếu chuyển kho và ấn Xác nhận
Screenshot_4

Lúc này phiếu chuyển kho đã chuyển thành tình trạng Đã nhận.

Screenshot_5

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ