Thiết lập bán hàng

Ta vào Thiết lập, chọn Bán hàng để đến giao diện Thiết lập bán hàng:

BÁN HÀNG

 • Được đổi giá khi bán hàng: Cho phép/ Không cho phép đổi giá hàng hóa khi bán hàng.
 • Cho phép bán nợ: Cho phép/ Không cho phép bán hàng nợ.
 • Thứ tự thu nợ: chọn thứ tự thu đơn nợ từ cũ đến mới hoặc từ mới đến cũ.
 • Cho phép bán với số lượng thập phân: ví dụ như bán hàng với số lượng 1.23 kg
 • Bán hàng khi mất internet: Là thiết lập cho phép người dùng bán hàng và in hóa đơn khi mất kết nối internet. Khi kết nối internet ổn định, ta có thể vào mục đơn hàng đồng bộ để đồng bộ lại các đơn này lên phần mềm.
 • Cho phép nhập đơn trong quá khứ: Cho phép/ Không cho phép tạo và lưu đơn hàng trong quá khứ.

Sau khi chọn các thông tin, nhấn LƯU để hoàn tất hoặc nhấn HỦY để hủy các thiết lập vừa chọn.

TRẢ HÀNG

 • Cho phép khách đổi, trả hàng: Cho phép thao tác đổi trả hàng cho khách.
 • Thời hạn đổi trả: nhập thời hạn cho phép đổi, trả hàng bao nhiêu ngày.
 • Khi vượt thời hạn: có thể thiết lập Không cho phép trả hoặc Chỉ hiện cảnh báo, cho phép trả.

Bấm LƯU để hoàn tất hoặc nhấn HỦY để hủy các thao tác.

HÀNG HÓA

 • Có hàng hóa tính VAT: Cho phép tạo và quản lý hàng hóa tính VAT.
 • Thời hạn tính tồn kho lâu: Nhập số ngày để tính tồn kho lâu.
 • Quản lý hàng hóa theo Serial: Cho phép tạo và quản lý hàng hóa Serial.
 • Quản lý đơn vị tính hàng hóa: Cho phép thêm và quản lý đơn vị tính hàng hóa.
 • Hàng hóa có quy đổi đơn vị tính: Cho phép tạo và quản lý hàng hóa có quy đổi đơn vị tính.
 • Hàng hóa có nhiều thành phần: Cho phép tạo và quản lý hàng hóa có nhiều thành phần.
 • Cho phép bán khi tồn kho không đủ: Có hoặc không cho phép, ngoài ra cũng có thể thiết lập cho tùy mặt hàng được bán khi tồn kho không đủ.

Bấm LƯU để lưu thiết lập hoặc HỦY để hủy các thao tác.

CẤU HÌNH TÍNH NĂNG

 • Áp dụng chính sách giá: Cho phép tạo và quản lý chính sách giá.
 • Áp dụng chương trình khuyến mãi: Cho phép tạo và quản lý chương trình khuyến mãi.
 • Hiển thị bán hàng online: Cho phép bán hàng online.
 • Hiển thị đặt hàng ở POS: Có thể tạo đơn hàng online  ở POS.
 • Tích hợp cân điện tử: Cho phép kết nối sử dụng cân điện tử trên phần mềm.
 • Phương pháp tính giá vốn:
  • Tính trung bình: Giá vốn sẽ tính theo trung bình tổng các lần thay đổi giá vốn (Bình quân gia quyền).
  • Tính theo giá mua gần nhất:  Giá vốn sẽ tính lần nhập kho cuối cùng.
 • Sử dụng hóa đơn: Hiện tại hệ thống đang hỗ trợ kết nối hóa đơn điện tử Meinvoice và Easyinvoice.

Sau khi thiết lập, nhấn LƯU để hoàn tất hoặc HỦY để hủy các thao tác.

MỞ RỘNG

 • Hiển thị tổng tồn kho: Hiển thị tổng số lượng tồn kho khi có 2 cửa hàng trở lên.
 • Hiển thị số lượng: Hiển thị số lượng tồn kho hàng hóa ở màn hình POS bán hàng.
 • Hiển thị số lượng trong kết quả tìm kiếm: Hiển thị số lượng tồn của hàng hóa khi tìm kiếm.
 • Giới giạn xem báo cáo cuối ngày: Có thể xem không giới hạn, chỉ xem doanh số của mình ( chỉ áp dụng đối với Nhân viên bán hàng) hoặc Ẩn báo cáo.

Sau khi chọn các thông tin, nhấn LƯU để hoàn tất hoặc nhấn HỦY để hủy các thao tác.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ