Tạo mới và quản lý nhân viên

Trên màn hình Thiết lập – Nhân viên, chọn “+ NHÂN VIÊN” để mở pop-up tạo mới nhân viên:

Dưới đây là giao diện tạo mới nhân viên:

  • Mã nhân viên: Phần bắt buộc phải nhập, chủ cửa hàng tự đặt mã nhân viên.
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập tài khoản nhân viên.
  • Tên nhân viên.
  • Số điện thoại liên hệ của nhân viên.
  • Cửa hàng hoạt động : Chọn cửa hàng cho nhân viên
  • Nhóm người dùng: được chia làm 5 nhóm (Nhân viên bán hàng, Nhân viên thu ngân, Nhân viên kho, Quản lý, Chủ cửa hàng). Mỗi nhóm người dùng sẽ có những chức năng tương ứng riêng, ta có thể tham khảo tại bảng dưới đây:

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn LƯU để hoàn tất.

Để đăng nhập vào tài khoản nhân viên đã tạo, ta vẫn vào link đăng nhập, nhập mã (như hình dưới) và mật khẩu đăng nhập của nhân viên (là mật khẩu khi tạo mới tài khoản nhân viên).

Để Tìm kiếm nhân viên: Nhập tên nhân viên muốn tìm ở thanh tìm kiếm.

Để Cập nhật thông tin nhân viên: Chọn icon hình cây bút ở cuối dòng thông tin nhân viên cần cập nhật. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện cập nhật thông tin nhân viên.

Ngoài ra, có thể ngừng/cho phép hoạt động tài khoản nhân viên bằng cách xóa/chọn dấu tick ở mục “Đang hoạt động?”. Sau khi chỉnh, nhấn LƯU để hoàn tất.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ