Tạo và quản lý nhóm khách hàng

Tạo Nhóm khách hàng

Tạo nhóm khách hàng là cách thức giúp quản lý khách hàng hiệu quả hơn.
Để tạo Nhóm khách hàng, ta vào màn hình Khách hàng, chọn Nhóm KH.

Nhấn + Thêm nhóm để vào giao diện tạo nhóm khách hàng:

  • Nhập Tên nhóm khách hàng.
  • Mô tả cho nhóm: Nhập mô tả cho nhóm khách hàng.
  • Danh sách khách hàng cố định: Nhập tên hoặc số điện thoại khách hàng để thêm khách vào nhóm. Với Danh sách cố định, ta có thể tùy ý thêm – bớt khách hàng.

  • Danh sách thỏa điều kiện: thiết lập điều kiện cần và đủ để khách hàng được tự động thêm vào nhóm.

Các thuộc tính bao gồm:

  • Tổng số đơn hàng: Tổng số đơn hàng một khách mua được.
  • Tổng tiền hàng: Tổng tiền mua hàng của một khách.
  • Tổng nợ: Tổng công nợ của 1 khách hàng.
  • Tháng sinh nhật: Lọc các khách hàng có sinh nhật trong tháng.
  • Lần cuối mua hàng: lần cuối mua hàng cách hiện tại bao nhiêu ngày.
  • Giới tính: Nam/ Nữ/ Khác.

Khi nhập giá trị cho thuộc tính, hệ thống sẽ dựa vào đây để tiến hành lọc khách hàng.

Nếu có nhiều hơn 1 điều kiện lọc nhóm, ta nhấn chọn Thêm điều kiện.

Ví dụ: Suno tạo nhóm khách hàng có tên là Khách mới. Chọn điều kiện là Số đơn hàng lớn hơn/bằng 5, tổng tiền hàng lớn hơn/bằng 1.500.000đ.

 Sau khi nhập xong thông tin và điều kiện, bấm Lưu để hệ thống bắt đầu lọc khách hàng.

Lưu ý:  Nhóm khách hàng sau khi tạo không xóa được.

Quản lý nhóm khách hàng

Ở màn hình nhóm khách hàng, có thể nhập tên nhóm khách cần tìm.

Ta thao tác như hình dưới nếu muốn chỉnh sửa nhóm khách hàng:

Sau khi điều chỉnh, nhấn Cập nhật để lưu. hoặc nhấn dấu “X” để tắt hiển thị thông tin nhóm khách hàng.

Để xem danh sách khách hàng trong nhóm thỏa điều kiện, chọn Chi tiết.

Sau khi nhấn xem chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách nhóm khách hàng:

Ngoài ra, có thể lựa chọn nhiều nhóm khách hàng để cùng lúc Tạo CTKM (tham khảo ở mục 6.Khuyến mãi)  hoặc Tạo CSG (tham khảo thêm mục 9.Chính sách giá).

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ