Tạo mới nhà cung cấp

Để tạo mới Nhà cung cấp, ở màn hình Khách hàng Nhà cung cấp nhấp chọn + Nhà cung cấp:

Dưới đây là form tạo mới nhà cung cấp:

 

 • Tên nhà cung cấp: Tên của nhà cung cấp muốn lưu vào hệ thống. Đây là thông tin bắt buộc phải điền.
 • Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ.
 • Địa chỉ: Địa chỉ của nhà cung cấp.
 • Người liên hệ: Người đại diện nhà cung cấp liên hệ.
 • Ghi chú: Ghi chú thêm.

Có thể thêm thông tin chi tiết bằng cách click vào Chi tiết:

 • Mã nhà cung cấp: nếu để trống, hệ thống sẽ tự sinh.
 • Mã số thuế: Mã số thuế của nhà cung cấp.
 • Email: Địa chỉ email liên hệ.

Khi nhập đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết, có thể chọn:

 • HỦY: Để tắt form tạo mới nhà cung cấp.
 • LƯU: Lưu nhà cung cấp và tắt form tạo mới.
 • LƯU & TIẾP TỤC: Lưu và làm mới lại form.

NGOÀI RA, Khi tạo phiếu NHẬP HÀNG, ta cũng có thể tạo mới nhà cung cấp.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ