Tạo đơn đặt hàng

Chức năng Đặt hàng nằm trong phần Đơn hàng, Vào Đơn hàng chọn Đặt hàng:

Screenshot_1Tính năng Đặt hàng được sử dụng cho các đơn Đặt hàng của khách hàng từ Website ( có biểu tượng  Screenshot_4  ở đầu Trạng thái ) hoặc cửa hàng tự tạo đơn Đặt hàng ( có biểu tượng Screenshot_7 ở đầu).

Đơn đặt hàng gồm những trạng thái sau:

 • Đặt hàng: trạng thái đầu tiên của Đơn hàng được tạo.
 • Xác nhận: trạng thái thứ 2 của Đơn hàng, khi click Xác Nhận, hệ thống sẽ tiến hành trừ tồn kho của hàng hóa trong Đơn hàng.
 • Giao hàng: trạng thái thứ 3 của Đơn hàng, khi click Giao hàng, nếu Đơn hàng được tạo trực tiếp ở trạng thái này, hệ thống sẽ trừ kho của hàng hóa. Nếu Đơn hàng chuyển từ trạng thái Xác nhận -> Giao hàng, hệ thống sẽ không trừ kho (vì đã trừ khi Xác nhận).
 • Hoàn tất: trạng thái Hoàn tất là trạng thái cuối cùng của Đơn hàng thành công. Đơn hàng đã được Giao cho khách hàng.
 • Đã hủy: Là trạng thái xuất hiện khi Đơn hàng ở trạng thái Xác nhận hoặcGiao hàng, khi nhấn Hủy Đơn hàng, hệ thống sẽ hủy Đơn hàng đó và trả số lượng về kho.

Screenshot_13

– Tìm hàng hóa bằng cách nhập mã hoặc tên hàng hóa vào ô tìm kiếm, sau đó chọn để thêm vào Đơn hàng.

Screenshot_2

 

– Đây là giao diện đơn đặt hàng:

Thêm phí vận chuyển (nếu có):

Screenshot_3

Điều chỉnh giảm giá, thanh toán:

* Giảm giá:

 • Theo từng hàng hóa: Chọn giảm giá trên từng hàng hóa để thao tác
 • Tổng giảm giá cho Đơn hàng: click vào biểu tượng Screenshot_11 để thao tác, màn hình Giảm giá sẽ hiển thị như bên dưới, bạn nhập hoặc chọn % giảm giá cho Đơn hàng.

Screenshot_12

* Thanh toán: click vào biểu tượng Screenshot_13 để thao tác, màn hình Thanh toán sẽ hiển thị ra để bạn chỉnh sửa số tiền khách hàng đưa:
Lưu ý: Nếu không nhập phần Khách trả hệ thống sẽ luôn mặc định là đơn hàng nợ.

Screenshot_14Thực hiện thêm đơn Đặt Hàng bằng cách click 1 trong 3 nút : Lưu và tiếp tục, Xác Nhận, Giao Hàng

 • Lưu và tiếp tục : hệ thống tạo đơn Đặt hàng ở trạng thái Đặt Hàng
 • Xác nhận: hệ thống tạo đơn Đặt hàng bỏ qua bước Lưu và trở thành đơn Xác Nhận. Khi nhấn thao tác này, hệ thống sẽ trừ số lượng hàng hóa trong kho.

* Lưu ý bạn phải có thông tin Khách hàng khi thao tác Xác Nhận.

 • Giao hàng: hệ thống tạo đơn Đặt hàng, bỏ qua bước Lưu và Xác Nhận, trở thành đơn hàng ở trạng thái Giao hàng. Khi nhấn thao tác này, hệ thống sẽ trừ số lượng hàng hóa trong kho.

* Lưu ý bạn phải có thông tin Khách hàng, đơn vị vận chuyển khi thao tác Giao hàng.

 • Quay lại: hủy việc tạo đơn Đặt hàng.

* Lưu ý:

— Nếu chưa có Khách hàng, bạn chọn nút Screenshot_18 để tạo Khách hàng.

Screenshot_5

Sau khi tạo, bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng trực tiếp trên hóa đơn:      

Screenshot_9— Đơn vị vận chuyển : nếu chưa có Đơn vị vận chuyển, bạn click Screenshot_18 để tạo mới

Screenshot_6

Screenshot_7

Khi đơn Đặt hàng ở trạng thái Giao hàng, bạn sẽ có thể Hoàn tất đơn Đặt hàng bằng cách chọn 1 trong 2 tùy chọn Hoàn tất hoặc Hoàn tất và In dưới đây để hoàn tất đơn Đặt hàng ( Trạng thái Hủy sẽ được hướng dẫn sau)

Screenshot_10Khi đơn hàng ở trạng thái Xác nhận hoặc Giao hàng , hệ thống sẽ cho phép bạn Hủy đơn Đặt hàng đó:

— Tại màn hình hiển thị:

Screenshot_11

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ