POS offline

1. Thiết lập bán hàng offline:

offline-01
Hình 1: thiết lập bán hàng offline

• Bước 1: vào menu thiết lập -> bật chạy POS Offline
• Bước 2: Lưu thiết lập
• Bước 3: Logout và Login lại vào hệ thống
• Bước 4: Bật màn hình Pos-bán hàng

2. Trạng thái online/offline:

offline-04
offline-05
Hình 2,3: Thông báo khi kết nối mạng ổn định

offline-02
offline-03
Hình 4,5: Thông báo khi không có kết nối internet

3. Bán và lưu đơn hàng offline:

offline-06
Hình 6: Màn hình bán hàng

Bước 1: Chọn hàng hoá cần bán đưa vào hoá đơn
Bước 2: Lưu hoá đơn
Bước 3: Thông báo lưu thành công đơn hàng vào trạng thái offline

4. Đồng bộ đơn hàng offline:

offline-07
Hình 7: Giao diện đồng bộ

Bước 1: Nhấp vào nút đồng bộ
Bước 2: Chọn đồng bộ từng đơn hàng hoặc đồng bộ tất cả
Bước 3: Đóng giao diện đồng bộ
**Điều kiện: khi đồng bộ đơn hàng, máy tính phải có kết nối internet ổn định

offline-08
Hình 8: Đồng bộ đơn hàng thành công

offline-09
Hình 9: Thông báo lỗi khi đồng bộ không có internet

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ