Quản lý vận đơn

Đối với đơn vị vận chuyển tích hợp, trạng thái vận đơn sẽ tự động được đồng bộ về phần mềm.
Đối với đơn vị vận chuyển thường, để cập nhật trạng thái của vận đơn, vào màn hình danh sách đơn hàng online, chọn mã đơn hàng cần cập nhật vận đơn:

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết đơn hàng online:

Nhấn chọn biểu tượng như hình, chọn lại trạng thái cần cập nhật cho vận đơn và nhấn Lưu.

Lọc và tìm kiếm các mã vận đơn cho đơn hàng
Vào mục Bán hàng online, chọn Giao hàng rồi nhập mã vận đơn vào ô tìm kiếm

Có thể lọc vận đơn theo khoảng thời gian hoặc quay lại danh sách đơn vị vận chuyển.

Ta cũng có thể lọc những vận đơn đã hoặc chưa thanh toán COD để tiện hơn khi quản lý công nợ với đơn vị vận chuyển.

  • Tất cả: hiển thị tất cả vận đơn.
  • Đã thanh toán: những vận đơn đã thu COD.
  • Chưa thanh toán: những vận đơn chưa thu COD.

Ngoài ra, có thể lọc vận đơn theo trạng thái vận đơn và đơn vị vận chuyển.

  • Các trạng thái của vận đơn:
  • Đơn vị: lọc vận đơn theo đơn vị vận chuyển.

Hoặc lọc vận đơn theo các tiêu chí:

In vận đơn
Để in vận đơn (Phiếu giao hàng) dán lên kiện hàng, ta chọn biểu tượng máy in ở cuối mỗi vận đơn.

Thông tin chi tiết của vận đơn
Sau khi tìm kiếm được mã vận đơn cần tìm, nhấn vào mã vận đơn sẽ hiển thị chi tiết vận đơn.

  • Phí & thông tin chi tiết

Ở mục này ta có thể tiến hành thanh toán Phí vận chuyển cho người giao hàng. Nhấn vào biểu tượng Thanh toán và chọn phương thức thanh toán (Thẻ, Tiền mặt, Chuyển khoản), sau đó nhấn Lưu.

  • Thu tiền COD

Chọn cửa hàng thu COD và chọn phương thức thanh toán rồi nhấn THU TIỀN COD.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ