Quản lý đơn hàng online

Ta vào mục Bán hàng online, chọn Đặt hàng để đến giao diện quản lý đơn hàng online:

Trước tiên chọn trạng thái đơn cần xem: Tất cả trạng thái, Đặt hàng, Đang xử lý, Hoàn thànhĐã hủy. Khi vào trang quản lý đơn hàng online, hệ thống sẽ để mặc định trạng thái Đang xử lý.

Có thể tìm đơn hàng bằng cách nhập theo Mã đơn, Khách hàng hoặc Hàng hóa.

Chọn khoảng thời gian cần xem: 30 ngày gần đây, Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Hôm qua, Tuần trước, Tháng trước, Tất cả thời gian, hoặc tùy chọn khoảng thời gian cần xem (Từ ngày, Đến ngày).

Ta cũng có thể lọc đơn theo thời gian dự kiến giao hàng (có các trạng thái Tất cả, Hôm nay, 3 ngày tới hoặc các đơn Trễ hạn)

Có thể tìm theo tất cả hoặc từng đơn vị vận chuyển cụ thể:

Hoặc tìm theo trạng thái đơn hàng (Tất cả trạng thái, Chưa tạo vận đơn, Chưa soạn, Đã soạn)

Ngoài ra, đơn hàng cũng có thể được lọc theo các Kênh (nguồn đơn hàng về từ đâu), ví dụ POS, Web, Facebook, Zalo, … hoặc theo cửa hàng tạo đơn:

Để xem nhanh chi tiết đơn đặt hàng, ta bấm chọn vào Mã đơn hàng cần xem. Tại đây có thể xem được thông tin hàng hóa, thông tin thanh toán, địa chỉ giao đến, …

Đối với đơn hàng đã có vận đơn, khi xem nhanh chi tiết vận đơn, ta còn có thể In phiếu giao hàng (1), Cập nhật vận đơn (2), Xóa vận đơn (3).

Ta có thể xem lại ghi chú của đơn đặt hàng. Bấm Thêm ghi chú để tạo ghi chú cho đơn, sau đó bấm LƯU GHI CHÚ.

Trường hợp đơn hàng có ghi nợ, Ta bấm Thanh toán nợ, nhập số tiền muốn trả, chọn lại thời gian trả và hình thức thanh toán (nếu cần). Sau đó bấm THANH TOÁN để tiến hành thu nợ đơn đặt hàng.

Để hiển thị thêm Nhân viên tạo đơnPhí vận chuyển, ta thao tác như hình dưới:

Tại giao diện quản lý đơn đặt hàng, có thể Xuất Excel các đơn đặt hàng đã lọc, Xuất thông tin giao hàng, Thêm Shipper (thêm mới đơn vị vận chuyển), xem Danh sách Shipper (đến màn hình quản lý đơn vị vận chuyển) và quản lý Địa chỉ lấy hàng.

Khi chọn Địa chỉ lấy hàng, hệ thống sẽ mở pop-up Địa chỉ cửa hàng (là điểm lấy hàng khi tạo vận đơn). Tại đây ta có thể thêm mới (1), chỉnh sửa (2) Xóa (3) hoặc chọn điểm lấy hàng mặc định (4)

Đối với từng đơn đặt hàng CHƯA hoàn thành, ta có thể In đơn đặt hàng (1) hoặc bấm vào (2) nếu cần In phiếu giao hàng, xem Chi tiết đơn hàng, Copy đơn hàng, Hoàn tất đơn hoặc Hủy đơn (trường hợp chưa phát sinh vận đơn).

Hoặc có thể tick chọn nhiều đơn để Soạn hàng, In đơn, Hoàn thành, Xuất Excel cho các đơn đã chọn.

Đối với từng đơn đặt hàng ĐÃ hoàn thành, ta có thể In đơn đặt hàng (1) hoặc bấm vào (2) nếu cần In phiếu giao hàng, xem Chi tiết đơn hàng, Copy đơn hàng, Trả hàng hoặc Hủy đơn (trường hợp chưa phát sinh vận đơn).

Hoặc có thể tick chọn nhiều đơn để Soạn hàng, In đơn, Xuất Excel cho các đơn đã chọn.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ