e. Tạo phiếu kiểm kê

Để tạo phiếu kiểm kê, chúng ta vào menu Quản lý chọn Kho hàng, chọn + Kiểm kê:

Nhập tên, mã hoặc imei/serial của hàng hóa để tìm, ngoài ra có thể thêm hàng bằng cách quét mã vạch:

Sau khi nhập tên tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động liệt kê những sản phẩm liên quan, tick chọn hàng hóa cần kiểm kê sau đó click nút Chọn để thêm vào phiếu:

Sau khi chọn hàng hóa, ta có thể thay đổi số liệu Tồn thực tếDiễn giải tại bước này:

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhập hàng hóa vào phiếu kiểm kê bằng cách Nhập excel:

Để Ghi chú và chọn cửa hàng cho phiếu kiểm kê thì thêm tại đây:


Cuối cùng có 2 lựa chọn:


Lưu: Phiếu kiểm kê sẽ chuyển sang tình trạng Đang kiểm kê.
Đóng: Để hủy phiếu kiểm kê

One thought on “e. Tạo phiếu kiểm kê

  1. Pingback: Quy trình kiểm kê hàng tồn kho cho cửa hàng bán lẻ

Comments are closed.