d. Quản lý nhà cung cấp

Chọn Menu Khách hàng, chọn thẻ NCC sẽ xuất hiện toàn bộ thông tin các nhà cung cấp của cửa hàng. Tại đây ta có thể tìm kiếm nhà cung cấp bằng mã, số điện thoại hoặc tên (1), NCC đã nhập hàng hoặc NCC còn nợ (2).
Để xem thông tin Nhà cung cấp, ta nhấp chọn Tên hoặc Mã NCC (3)
Tại đây ta có toàn bộ thông tin của nhà cung cấp. Bên cạnh đó có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách chọn Chỉnh Sửa sau đó chọn Lưu

Ta cũng có thể Xuất excel danh sách những nhà cung cấp đang có trong phần mềm
Muốn copy hoặc xóa một Nhà cung cấp, ta click vào dấu ba chấm (…) như hình rồi chọn Copy hoặc Xóa

Ngoài ra trong Thông tin Nhà cung cấp, ta có một số tiện ích như sau:

– Xem tất cả mặt hàng đã nhập từ Nhà cung cấp đó:

– Lịch sử nhập hàng hay trả hàng:

– Lịch sử thu tiền hoặc trả tiền:

– Thanh toán công nợ Nhà cung cấp: