Tạo Mới & Quản Lý Khách Hàng

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách Tạo Mới & Quản Lý Khách Hàng nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản:

  • Cách tạo mới khách hàng.
  • Tìm kiếm khách hàng bằng mã, tên hoặc số điện thoại.
  • Nhập/Xuất Excel danh sách khách hàng.
  • Lọc khách hàng theo yêu cầu.
  • Xem thông tin chi tiết của KH và thanh toán công nợ.
  • Đối soát công nợ.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ