Thiết lập và áp dụng tích lũy điểm

Để thiết lập áp dụng tích lũy điểm cho khách hàng, ở màn hình Khách hàng – Thiết lập bật tích lũy điểm, nhập thông tin sau đó chọn LƯU:
Ví dụ, mỗi 100.000 VND khi mua hàng trên một hóa đơn sẽ tích lũy được 1 điểm, mỗi một điểm sẽ được đổi thành 1.000 VND trừ vào đơn hàng sau.

Sử dụng điểm tích lũy vào bán hàng tại POS:
Sau khi đã chọn hàng hóa và khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị số điểm đã tích lũy của khách hàng đó, nhập số điểm tích lũy cần đổi để tiến hành Đổi điểm.

Ví dụ: Nếu nhập 21 trên tổng 58 điểm, hệ thống sẽ quy đổi 21 điểm thành 21.000 VNĐ, số tiền quy đổi sẽ trừ vào tổng hóa đơn.

Sử dụng điểm tích lũy vào bán hàng online:
Tương tự như trên, sau khi chọn hàng hóa và khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị số điểm đã tích lũy của khách hàng đó, nhập điểm tích lũy để Đổi điểm như hình dưới:

Ví dụ: Khi nhập 2 điểm trên tổng 58 điểm, hệ thống sẽ tự quy đổi 2 điểm thành 2.000 và sẽ trừ tiền quy đổi vào tổng hóa đơn.
Quản lý điểm tích lũy:
Khi đã bật tích lũy điểm, ta kiểm tra số điểm tích lũy hiện tại bằng cách vào chi tiết khách hàng:

Lưu ý: Thiết lập tích lũy điểm khi lưu, sẽ không tính lại điểm tích lũy cho những đơn hàng trước.
Có thể chỉnh sửa điểm tích lũy bằng cách click vào dấu cộng + kế bên mục Điểm tích lũy, nhập số điểm muốn sửa sau đó lưu lại để hoàn tất:

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ