Quản lý Thu

Để quản lý  Thu, ta chọn Thu chi rồi vào thẻ Thu:

Screenshot_3

Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập tên loại phiếu hoặc mã đơn hàng để tìm kiếm :

Screenshot_4

Hoặc cho hiển thị các loại phiếu thu bằng cách chọn thời gian phù hợp hay theo Tuần, Tháng, Quí:

Screenshot_5

 

Nếu bạn muốn xuất ra file Excel thì chọn Xuất Excel:

Screenshot_6

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ