Quản lý đơn vị vận chuyển

Dưới đây là giao diện Quản lý đơn vị vận chuyển:

Các thao tác ở giao diện Quản lý:

Tìm kiếm đơn vị vận chuyển: Ở thanh tìm kiếm, nhập mã, tên hoặc SĐT của ĐVVC muốn tìm:

Xem thông tin liên hệ của đơn vị vận chuyển:

Xóa đơn vị vận chuyển (chỉ áp dụng với những đơn vị chưa phát sinh giao dịch):

Các thao tác ở giao diện Chi tiết đơn vị vận chuyển:

Ở giao diện Quản lý đơn vị vận chuyển, click vào tên đơn vị để mở Chi tiết ĐVVC. Dưới đây là giao diện chi tiết:

  • (1) Chỉnh sửa thông tin ĐVVC: Chọn icon cây bút để mở pop-up chỉnh sửa thông tin ĐVVC.
  • (2) Danh sách vận đơn: Hiển thị tất cả các vận đơn, có thể lọc các trạng thái của Tiền COD và Phí VC theo Tất cả, Đã thanh toán, Chưa thanh toán. Ngoài ra, cũng có thể lọc theo trạng thái của vận đơn:

  • (3) Thu Chi: Có thể xem thông tin cũng như in phiếu thu/chi tại đây.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ