Lợi nhuận

Để xem lợi nhuận, ta chọn thẻ Lợi nhuận:

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo thời gian (dạng biểu đồ):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo thời gian (dạng danh sách):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa (dạng biểu đồ):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo hàng hóa (dạng danh sách):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo cửa hàng (dạng biểu đồ):

 

Xem báo cáo lợi nhuận theo cửa hàng (dạng danh sách):

 

Xem báo cáo lãi lỗ Tất cả cửa hàng hoăc theo từng cửa hàng:

Screenshot_6

Chọn Xuất Excel để lưu số liệu thành file Excel:

quan-ly-loi-nhuan-13

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ