Hướng dẫn sử dụng tính năng tích lũy điểm

Để sử dụng tính năng tích điểm anh/chị nhấp chọn vào màn hình quản lý khách hàng(1), chọn vào tích lũy điểm(2).

screenshot_1

Sau đó chọn vào bật cấu hình quy đổi điểm thưởng :

  1. Quy đổi giá trị đơn hàng thành điểm: mua bao nhiêu tiền thì tích lũy được bao nhiêu điểm.

Ví dụ, khách hàng cứ mua 200.000 thì tích lũy được 1 điểm.

  1. Quy đổi điểm thành tiền mua hàng: bao nhiêu điểm đổi được bao nhiêu tiền.

Ví dụ 1 điểm đổi được 20.000.

Bấm lưu để bắt đầu áp dụng chương trình tích lũy điểm cho cửa hàng của anh/chị theo các thông số vừa thiết lập.

screenshot_2

Sau khi bật tính năng tích lũy điểm, trong quá trình bán hàng, hệ thống sẽ thông báo số điểm tích lũy được nếu đơn hàng có thông tin khách hàng, số điểm tích lũy được tính theo giá trị đơn hàng mà khách đã mua.

Ví dụ bên dưới, khi bán hàng cho khách hàng tên Linh ( với điểm tích lũy hiện có là 1 )

screenshot_3

Khi mua đơn hàng 1 triệu, khách sẽ được tích lũy 5 điểm. Sau khi mua hàng thành công, điểm tích lũy của khách hàng tên Linh sẽ có là (1 + 5) 6 điểm.

Trong quá trình mua hàng, khách hàng cũng có thể sử dụng điểm đã tích lũy để đổi thành tiền mua hàng.

Trong quá trình tạo đơn hàng, bấm vào nút đổi điểm màu vàng để thực hiện quy đổi điểm cho khách hàng

screenshot_5

Màn hình popup đổi điểm tích lũy hiện ra, cho phép anh/chị đổi điểm ra tiền mua hàng, ở đây nhập số điểm cần quy đổi, hệ thống sẽ tự tính ra số tiền khách hàng được quy đổi và số tiền còn lại cần thanh toán cho đơn hàng.

screenshot_6

Sau khi nhập đổi điểm tích lũy xong anh/chị bấm vào nút áp dụng và lưu hóa đơn, vậy là xong quy trình tích điểm và đổi điểm cho khách hàng

Ngoài ra anh/chị cũng có thể thêm điểm tích lũy bằng tay ở màn hình chi tiết khách hàng.

screenshot_7

screenshot_8

Vậy là anh/chị đã có thêm 1 tính năng tích lũy điểm thưởng cho khách hàng, Suno xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những  tính năng mở rộng tiếp theo.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ