Doanh số

Để quản lý doanh số, ta chọn Doanh số:

 

Có thể xem doanh số theo Báo cáo cuối tháng, theo người bán, theo cửa hàng, theo loại khách hàng và theo hàng hóa:

– Chọn Báo cáo cuối tháng để xem doanh số:
screenshot_3

– Chọn Theo người bán nhấp vào tên người bán để xem các đơn hàng của họ:

 

– Chọn báo cáo doanh số Theo cửa hàng, chọn tên cửa hàng để xem tình hình kinh doanh tại cửa hàng đó:

– Ngoài ra còn có thể quản lý theo loại khách hàng (nếu cửa hàng có áp dụng cho từng loại khách hàng):

– Hoặc chọn xem báo cáo doanh số theo hàng hóa

screenshot_7

Để lưu thành file Excel, ta chọn Xuất Excel:

 

quan-ly-doanh-so-05

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ