Báo cáo doanh số

Để xem báo cáo doanh số, ta chọn Báo cáo, Doanh số:

Có thể xem doanh số theo 4 hạng mục: Thời gian, Hàng hóa, Nhân viênCửa hàng.

Doanh số theo thời gian:
Doanh số theo thời gian hiển thị doanh số của cửa hàng theo khoảng thời gian.

Ở đây ta có thể lọc doanh số theo khoảng thời gian mà ta muốn, lọc theo cửa hàng, theo nhân viên và có thể xuất được excel.

  • Tiền bán hàng: doanh số bán hàng theo khoảng thời gian đã chọn.
  • Số đơn hàng: tổng số đơn hàng tương ứng với thời gian đã chọn trước đó.
  • Trả hàng: số tiền khách trả hàng kèm theo số đơn trả.
  • Nợ: tổng công nợ.

Tại đây có thể xem theo danh sách đơn bán hàng và danh sách đơn trả hàng.

Danh sách đơn bán hàng

Danh sách đơn trả hàng

Doanh số theo hàng hóa:

Màn hình này hiển thị doanh số theo từng hàng hóa trong khoảng thời gian đã chọn.

Ở đây vẫn có thể lọc theo khoảng thời gian, theo cửa hàng và theo nhóm hàng.

  • Tiền bán hàng: Tương tự như trên, tiền bán hàng hiển thị doanh số theo hàng hóa.
  • Số lượng hàng: tổng số lượng hàng hóa đã bán ra theo khoảng thời gian đã chọn.

Doanh số theo người bán:

Ở màn hình này hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ doanh số của các nhân viên trong cửa hàng.
Tương tự như trên, ta có thể xem doanh số nhân viên theo khoảng thời gian và cửa hàng, ngoài ra cũng có thể lọc theo nhóm hàng hóa để xem.

Doanh số theo cửa hàng:

Nếu hệ thống có nhiều hơn 1 cửa hàng thì ở màn hình này sẽ hiển thị doanh số từng cửa hàng theo khoảng thời gian đã chọn.
Ngoài ra, có thể chọn để xem doanh số của 1 cửa hàng cụ thể.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ