Video sẽ giúp các bạn nắm tình hình kinh doanh cửa hàng hiệu quả hơn với Suno.vn.
Để tham khảo chi tiết hơn về các báo cáo, bạn có thể đọc thêm ở các link sau:
Báo cáo doanh số
Báo cáo lợi nhuận