Để tạo phiếu nhập kho vào Menu Nhập kho, chọn + Tạo phiếu nhập:

tao-phieu-nhap-kho-01

 

Bước 1: Thêm sản phẩm vào phiếu nhập, gõ tên sản phẩm hoặc barcode để thêm sản phẩm:

tao-phieu-nhap-kho-02

 

Đối với những sản phẩm có quản lý số serial hoặc IMEI thì ta nhập vào phần dưới phiếu nhập như hình:

Screenshot_6

Ngoài ra ta có thể nhập bằng file Excel:

 

Tải file mẫu Nhapkho.xlsx để tham khảo hoặc Chọn file để nhập từ Excel

tao-phieu-nhap-kho-04

 

Sau khi đã nhập đủ sản phẩm vào phiếu, hệ thống sẽ quay về giao diện chính:

tao-phieu-nhap-kho-05

 

Tại đây ta điền đầy đủ thông tin hóa đơn:
Mã hóa đơn: do hệ thống tự động sinh
Nhà cung cấp: chọn nhà cung cấp có sẵn bằng cách gõ tên, số điện thoại hoặc mã nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự hiển thị:

tao-phieu-nhap-kho-06

 

Hoặc có thể tạo mới Nhà cung cấp bằng cách chọn biểu tượng +, sau đó nhập những thông tin cần thiết:

tao-phieu-nhap-kho-07

Lưu ý: Thông tin nhà cung cấp đặc biệt quan trọng để quản lý công nợ.
Ngày nhập: ngày nhập kho
Ghi chú: các ghi chú của phiếu nhập kho

tao-phieu-nhap-kho-08

Điền đầy đủ thông tin thanh toán:
Hình thức: có thể lựa chọn tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ.
Còn nợ: Khi phiếu hàng còn nợ, thông tin nhà cung cấp là bắt buộc.

tao-phieu-nhap-kho-09

 

Sau đó Lưu phiếu nhập kho để hoàn tất:

tao-phieu-nhap-kho-10