Để tạo mới khách hàng, chọn menu Tạo KH, sau đó điền đầy đủ thông tin và Lưu

 

Ngoài ra chúng ta có thể nhập danh sách Khách hàng từ file Excel:

Screenshot_2

Bằng cách down file Chọn file có sẵn hoặc down file mẫu khachhang.xlsx về máy thay đổi các thông tin tương ứng và upload lên phần mềm:

Screenshot_3