Sau khi khởi tạo website, bạn sẽ có địa chỉ truy cập website theo dạng

http://ten_cua_hang.mysuno.vn

Để gắn tên miền của bạn cho website vừa khởi tạo, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Suno qua hotline 1900.2045 để được hỗ trợ trỏ tên miền.