Để quản lý nhân viên, ta vào phần Thiết lập, chọn thẻ Nhân viên:

 

1/ Để tạo thêm nhân viên hoặc quản lý, chủ cửa hàng, chọn Tạo nhân viên:

Sau đó nhập đầy đủ thông tin và Lưu:

Lưu ý: ID để đăng nhập vào Suno.vn của nhân viên sẽ là “Mã nhân viên” + “.” + “Mã cửa hàng”. Ví dụ trong trường hợp này ID của nhân viên sẽ là: nhanvien.thoitrangzakute
Nhân viên vừa tạo sẽ xuất hiện trên trang quản lý, có thể kiểm tra ID nhân viên tại đây:

 

2/ Để thay đổi thông tin nhân viên, chọn như sau:

Tại đây có thể thay đổi:
Tên nhân viên.
Nhóm.
Cửa hàng làm việc.
Trạng thái.
Thay đổi mật khẩu.
Sau khi thay đổi, chọn Lưu để hoàn tất:

 

3/ Phân quyền nhân viên:
Có 5 nhóm: Chủ cửa hàng, Quản lý, Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho, Nhân viên thu ngân được phân quyền như sau