Vào menu Hàng hóa sau đó chọn Excel:

nhap-hang-hoa-01

1/ Nhập Excel:
Chọn Nhập Excel:

nhap-hang-hoa-02

 

Chọn file Excel để nhập hoặc tải file mẫu Hanghoa.xlsx hoặc tải file Hanghoa_nangcao.xlsx để tham khảo dữ liệu nhập:

 

Sau khi tải file lên, xem lại các thông tin, trường hợp file nhập bị lỗi có thể kiểm tra tại đây. Nếu thông tin hàng hóa đã đúng, chọn Thực hiện để nhập hàng hóa vào hệ thống:

nhap-hang-hoa-04

 

2/ Xuất Excel:
Chọn Xuất Excel:

nhap-hang-hoa-05

 

Hệ thống sẽ tự động lưu hàng hóa thành file Excel và tải về máy.