Bạn vào Suno.vn chọn Đăng nhập, nhìn phía dưới khung thông tin đăng nhập có dòng chữ Quên mật khẩu, click chọn và điền email đăng ký tài khoản vào ô yêu cầu rồi chọn Lấy lại mật khẩu.

screenshot_3

Sau đó bạn đăng nhập email của mình để kiểm tra. Suno có gửi về mail bạn 1 liên kết để Khôi phục lại mật khẩu. Bạn click vào liên kết đó hoặc chọn Đổi mật khẩu. Lúc này hệ thống  sẽ  chuyển hướng đến trang nhập thông tin Khôi phục mật khẩu, bạn điền đầy đủ thông tin và  chọn Thực hiện. Hệ thống thông báo bạn lấy lại mật khẩu thành công.

screenshot_4

Sau đó bạn vào lại Suno.vn và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.