Bạn vào menu Nhập Kho tạo phiếu nhập rồi thêm hàng hóa muốn thay đổi giá  vào bằng cách nhập mã barcode hoặc tên vào ô tìm kiếm. Sau đó chỉnh số lượng về 0 rồi thay đổi giá.
screenshot_4
Hoặc có thể tải file Nhapkho.xlsx về máy làm dữ liệu theo mẫu và nhập lại lên Suno.vn bằng file Excel đó. (Lưu ý: Tất cả số lượng đều chỉnh về 0)

screenshot_5

 

Sau đó Lưu lại để hàng hóa được áp dụng giá mới.