Bạn muốn thay đổi giá bán của hàng hóa, chúng ta có 2 cách:
Vào Menu Hàng hóa, chọn hàng hóa hoặc  nhập mã barcode, tên và nhấn Tìm kiếm,
screenshot_1

Cách 1:  Bấm vào chi tiết hàng hóa, sửa giá bán mới cho hàng hóa, sau đó bấm Lưu để áp dụng giá bán mới.

screenshot_2

Cách 2: Chọn Cập nhật tên và giá có biểu tượng là cây bút để cập nhật nhanh giá bán cho hàng hóa:
screenshot_3