(1) Bạn vào Menu Khách hàng
Chọn khách hàng cần nhập Thanh toán nợ bằng cách nhập mã, tên hoặc SĐT của khách hàng và nhấn Tìm kiếm. Vào phần chi tiết thông tin Khách hàng, ở thẻ Bán/Trả hàng có dấu hình $ màu vàng ở góc phải phía trên, bạn ấn vào nhập số tiền Khách trả vào nhé rồi lưu lại.
screenshot_3
(2) Bạn cũng có thể Thanh toán nợ của khách theo đơn hàng bằng cách vào xem chi tiết đơn hàng của khách, khung  Thông tin thanh toán phía bên phải có nút Thanh toán nợ  màu vàng, nhấp vào nút và nhập số tiền khách trả nợ, chọn dấu tick màu xanh để lưu thông tin.
screenshot_2