Sau khi bấm nút Lưu và In ( nút màu cam trên màn hình bán hàng POS ) sẽ hiển thị một cửa sổ xem trước khi in.
Trong phần hiển thị trang in, bạn nhìn thanh menu bên trái phía dưới có dòng chữ More setting(Cài đặt thêm), bạn nhấp chọn. Lúc này ở phần Options(Tùy chọn) bạn bỏ dấu tick tại ô Headers and footers (Đầu trang và Chân trang).

Sau đó bạn tiến hành in hóa đơn như bình thường.

14370192_1230585857007511_5201536234126571943_n