Khi tải file PDF mã vạch cần in từ phần mềm Suno.vn về máy, bạn mở bằng phần mềm đọc file PDF Adobe Reader XI.

Bạn chọn biểu tượng máy in hoặc phím tắt Ctrl+P sẽ hiện thị ra phần preview bản in mã vạch.
(1) Máy in 3 tem
– Ở mục Page Sizing & Handling chọn Actual Size.
screenshot_6

– Ở mục Printer chọn đúng máy in mã vạch, sau đó chọn Properties, ở mục Paper/Layout chỉnh thông số như trong hình. Chọn Apply rồi chọn OK.
screenshot_5

Sau đó nhấn Print để in.

(2) Máy in khổ A4

Cũng tương tự như máy in 3 tem nhưng chúng ta không cần chỉnh thông số. Chỉ cần chọn đúng máy in tại mục Printer. Ở mục Page Sizing & Handling chọn Actual Size. Sau đó nhấn Print để in.

Comments are closed.