Tạo đơn hàng

Bán hàngTạo đơn hàngQuản lý đơn hàngBán hàng khi mất kết nối internetTạo đơn hàng Để mở màn hình POS bán hàng, có thể chọn icon [...]

Quản lý đơn hàng

Bán hàngTạo đơn hàngQuản lý đơn hàngBán hàng khi mất kết nối internetQuản lý đơn hàng Dưới đây là giao diện quản lý đơn hàng: Những [...]