Bạn vào màn hình Đơn hàng, chọn vào nút Đặt hàng trên menu phía trên bên phải, đối với các đơn đặt hàng là bạn có thể thêm vào phí vân chuyển, bằng cách nhấp vào biểu tượng hình cái xe tải màu vàng.
screenshot_2