Khác với những phần mềm bán hàng cài đặt trên máy tính truyền thống, Phần mềm bán hàng Suno.vn được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, do đó toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy chủ. Các hư hỏng trên máy tính hoàn toàn không ảnh hưởng tới dữ liệu của bạn trên phần mềm.