(1) Trình duyệt Firefox
Bạn nhấn biểu tượng bieu tuong ở góc phải phía trên màn hình.

Chọn Print, sau đó chọn Page Setup rồi chọn Thẻ Margins & Headers/Footers.
screenshot_4
Các thông số ở Margins chỉnh tất cả về 0.0, các giá trị ở Headers/Footers chỉnh tất cả về blank. Nhấn OK để hoàn tất cài đặt in.
Chọn Close để đóng lại trang thiết lập và in hóa đơn như bình thường.
screenshot_2
(2) Trình duyệt Chrome và Cốc Cốc
Khi in hóa đơn, trình duyệt hỗ trợ hiển thị bản preview của mẫu in. Bạn nhìn menu bên trái của bản preview chọn More Settings, ở mục Margins chọn Custom. Giữ chuột vào đường canh lề phía dưới của hóa đơn kéo lên phía trên gần cuối phần Ghi chú để thiết lập cắt khi in hóa đơn ra.
Cài đặt xong chọn Print để in hóa đơn.
screenshot_3