Chọn cửa sổ Window để chọn vào “Devices and Printers”

  1. Nhấp chuột phải vào máy in vừa cài chọn “Printer Properties”

screenshot_1

2. Chọn “Preferences…”

screenshot_2

3. Chọn “New” để nhập vào kích thước khổ giấy 2 tem

screenshot_3

4. Tạo khổ giấy mới:

.Name : XP-350B

.Width : 3 inch

.Height : 0.89 inch

(*** Lưu ý: phải chọn kích thước là INCH ***)

screenshot_4

 

5. Sau khi tạo xong khổ giấy bấm “Apply” và “ok”:

screenshot_5

5. Cuối cùng chọn file anh/chị muốn in và chon máy in, bấm “print”:

screenshot_6