Để thay đổi mật khẩu tài khoản anh/chị nhấp vào nút chọn tài khoản bên góc phải màn hình

Sau đó bấm vào nút đổi mật khẩu màu xanh:

Anh/chị nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới thay đổi rồi bấm vào nút đổi mật khẩu màu xanh:

Hệ thống hiển thị thông báo hoàn tất: