Ta truy cập vào Link đăng nhập hoặc chọn Đăng nhập tại trang chủ Suno.vn:

Nhập địa Email và mật khẩu đã khởi tạo, sau đó chọn Đăng nhập:

Hoặc có thể đăng nhập bằng tài khoản trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Google+) đã liên kết:

Đây là giao diện tổng quan của phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn: