Chọn “In MãVạch” (từ màn hình hang hóa hoặc chi tiết phiếu nhập kho)

  1. Đưa sản phẩm vào danh sách
  2. Khổ in: ChọnAW – No0039 – máy in tem
  3. Tùy chỉnh SL tem, Loại tem và SL bản in
  4. In ra PDF để có file PDF

Mở file PDF vừa tải về bằng Acrobat Reader

 

  1. Chọn máy in Sbarco T4e 203 dpi

 

  1. Chọn properties/Page Setup

 

 

Paper/Layout => Papers

  1. Chọn User Defined Size
  2. Width: 4.098
  • Height: 0.886

(*** Lưu ý: Measurement phải chọn là INCH ***)

3. Nhấn OK, trở lại Print Review phải thấy là khung in đã sát cho 1 trang in gồm 3 tem như hình sau:

 

4. Nhấn Print để in