Cài Đặt Máy In Mã Vạch Xprinter

Bước 1: Tải Driver về máy

Driver được chứa trong đĩa CD hoặc download tại đây

Bước 2: Tiến hành cài đặt

  • Click vào file cài đặt

screenshot_56

  • Chọn “I accept” và nhấn “Next” để tiến hành cài đặt :

screenshot_57

 

screenshot_58screenshot_59screenshot_60

  • Chọn kết nối  “usb” và nhấn “Next” :

screenshot_61

  • nhấn “Next” :

screenshot_62

  • Chọn nhấn “install” :

screenshot_65

  • Chọn nhấn “Finish” :

screenshot_64

  • Chọn nhấn “Next” :

screenshot_63

  • Và Finish :

screenshot_66 screenshot_67