Hàng hóa/dịch vụ quản lý theo thuộc tính là hàng hóa/dịch vụ có nhiều thuộc tính như màu sắc, size, loại…
Ví dụ hàng hóa quản lý theo thuộc tính như:

  • Quần jean Size L
  • Áo khoác Màu vàng size L

Ví dụ dịch vụ quản lý theo thuộc tính như:

  • Massage body tinh dầu 60 phút
  • Massage body tinh dầu 90 phút
  • Massage body tinh dầu 120 phút

Bước 1: Các bước thực hiện tương tự như các bước tạo hàng hóa cơ bản, nhưng ở bước 2, ta sẽ vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa quản lý theo thuộc tính.

Lưu ý riêng: Số lượng, giá vốn, giá bán nếu điền thông tin thì tất cả các hàng thuộc tinh con sau khi tạo ra đều có giá trị như nhau.

Bước 2: Nhập tên thuộc tính. Ví dụ mặt hàng  Áo khoác thời trang Elise có nhiều size (S, M) và màu sắc (vàng, đỏ) khác nhau. Size và Màu sắc là 2 thuộc tính, S, M, vàng, đỏ là các giá trị của thuộc tính.
Nếu chưa có thuộc tính, có thể thêm thuộc tính như hình dưới:

Bước 3: Nhập Mã hàng hóa, Giá vốn, Giá bánSL tồn kho cho từng hàng thuộc tính con:

Khi đã nhập hết các thông tin, chọn Lưu để hoàn tất việc tạo hàng hóa theo thuộc tính.