Tại màn hình POS bán hàng
Bạn nhìn menu phía trên có chữ Nhập trả
Click vào menu Nhập trả sẽ xuất hiện cửa sổ chức năng nhập trả hàng. Nhập mã đơn hàng hoặc thông tin khách hàng mua hàng vào ô tìm kiếm. Hệ thống cũng cho phép tìm kiếm theo mã hàng hóa, hoặc số Imei / Serial. Chọn vào đơn hàng cần nhập trả hàng, danh sách hàng hóa trong đơn hàng đã mua sẽ hiển thị ra.
Khách hàng cần trả mặt hàng nào thì tick vào ô phía trước mặt hàng đó để chọn hàng cần trả rồi lưu lại. Đến đây thì bạn đã hoàn tất ghi nhận việc trả hàng của khách.
14370128_1225331004199663_4896093784614823272_n
Nếu Khách đổi hàng thì trước tiên bạn Nhập trả hàng đã bán, sau đó tạo đơn hàng mới cho hàng hóa mà Khách muốn đổi là sẽ hoàn tất quá trình đổi trả hàng trên hệ thống phần mềm Suno.vn.