Quản Lý Kho Hàng

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra các thông tin để Quản Lý Kho Hàng nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản: Kiểm tra những thông tin sơ bộ của hàng hóa như: Mã hàng, Hàng hóa, SL, Vốn tồn kho, Giá trị tồn,… Cách kiểm tra nhanh tình trạng tồn […]

Read More

Tạo Mới & Quản Lý Khách Hàng

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách Tạo Mới & Quản Lý Khách Hàng nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản: Cách tạo mới khách hàng. Tìm kiếm khách hàng bằng mã, tên hoặc số điện thoại. Nhập/Xuất Excel danh sách khách hàng. Lọc khách hàng theo yêu cầu. Xem thông tin chi […]

Read More

Tạo Hàng Hóa Cơ Bản

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách Tạo Hàng Hóa Cơ Bản nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản: Cách vào Menu để tạo Hàng Hóa Điền thông tin cơ bản về Hàng Hóa Kiểm tra lại các thông tin và lưu Hàng Hóa vào hệ thống Bạn có thể tham khảo thêm […]

Read More

Xem Báo Cáo Tổng Quan

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách Xem Báo Cáo từ màn hình Tổng Quan một cách nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản: Xem Hoạt động Kinh doanh. Xem Biểu đồ Doanh số. Xem Tiền Bạc. Xem Tình trạng Kho. Tạo nhanh Sự kiện Bán lẻ. Bạn có thể tham khảo thêm […]

Read More

Tạo Phiếu Nhập Hàng

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách Tạo Phiếu Nhập Hàng nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản: Thêm hàng hóa vào phiếu nhập (bằng 2 cách) Điền thông tin phiếu nhập và thông tin thanh toán Kiểm tra lại các thông tin và lưu phiếu nhập Bạn có thể tham khảo thêm […]

Read More

Tạo Đơn Hàng

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách Tạo Đơn Hàng nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản: Chọn hàng hóa muốn bán. Nhập thông tin khách hàng. Điền thông tin chi tiết đơn hàng, thanh toán. Hoàn tất và in đơn hàng. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài hướng dẫn chi […]

Read More