3a. Hướng dẫn tạo phiếu nhập hàng

Để tạo phiếu nhập kho, ta vào Nhập hàng. Ở thanh menu Quản lý, chọn NHẬP HÀNG: Dưới đây là giao diện tổng quan khi tạo mới phiếu nhập: Bước 1: Thêm hàng hóa vào phiếu nhập Tìm kiếm hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa khi ở chế độ bàn phím […]

Read More

3b. Quản lý nhập kho

Chọn Quản lý rồi chọn mục Nhập hàng để vào giao diện Quản lý nhập hàng: Tại đây ta có thể tìm kiếm các phiếu nhập kho trước bằng cách tìm kiếm theo Mã phiếu nhập, theo Hàng hóa hoặc theo Imei/Serial: Hoặc có thể tìm kiếm theo Đơn còn nợ, Đơn thiếu giá mua, […]

Read More