Sau khi đã tạo chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa, hoặc đơn hàng khi điều kiện khuyến mãi được thỏa mãn.

Nếu bạn đang có nhiều chương trình khuyến mãi đang áp dụng đồng thời, hệ thống sẽ tự tính chương trình tối ưu nhất để áp dụng cho khách hàng.

BÁN HÀNG TẠI POS

  • Khuyến mãi theo hàng hóa: Hiển thị thông tin giảm giá trên từng hàng hóa được khuyến mãi

  • Khuyến mãi theo đơn hàng: Sẽ hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi và giảm giá

  • Hoặc có thể lựa chọn chương trình khuyến mãi áp dụng cho khách hàng

BÁN HÀNG ONLINE

  • Hiển thị khuyến mãi theo hàng hóa

  • Hiển thị khuyến mãi theo đơn hàng

  • Hoặc có thể chọn 1 trong 2 khuyến mãi