Dưới đây là màn hình Khách hàngChính sách giá. Khi truy cập vào giao diện quản lý chính sách giá, hệ thống hiển thị mặc định danh sách những CSG đang hoạt động, click vào tên CSG để xem thông tin chi tiết trên cùng màn hình:

Có thể lọc chính sách giá theo 3 trạng thái: Hoạt động, NgừngLưu tạm.

Để tạm ngưng CSG đang hoạt động, chọn DỪNG CHÍNH SÁCH trong chi tiết của CSG đó:

Để kích hoạt lại CSG đang tạm ngưng, chọn KÍCH HOẠT trên thông tin chi tiết của CSG đó:

Ngoài ra ta cũng có thể copy (1) hoặc xóa (2) chính sách giá: