Sau khi đã tạo chính sách giá (CSG) và CSG có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa khi điều kiện áp dụng CSG được thỏa mãn.
Nếu bạn đang có nhiều CSG đang áp dụng đồng thời, hệ thống sẽ tự tính chính sách tối ưu nhất để áp dụng cho khách hàng.
Hiển thị thông tin giảm/tăng giá trên từng hàng hóa được áp dụng chính sách giá, có thể lựa chọn CSG muốn áp dụng.