Nợ đơn vị vận chuyển bao gồm tiền COD và phí vận chuyển. Để thanh toán nợ cho đơn vị vận chuyển, vào chi tiết ĐVVC, click vào tên ĐVVC muốn thanh toán nợ:

Thanh toán tiền COD:
Ở giao diện Danh sách vận đơn, mục Tiền COD chọn Chưa thanh toán. Tại đây sẽ hiển thị các đơn COD chưa được thanh toán.
Sau đó click vào icon dưới góc phải màn hình, chọn Thanh toán COD để hiển thị pop-up Thanh toán tiền COD:

Chọn thời gian thanh toán, hình thức thanh toán (Tiền mặt, CK, Thẻ), chọn cửa hàng, click vào ô vuông trước đơn cần thanh toán sau đó nhấn Lưu:

Thanh toán phí vận chuyển:
Ở giao diện danh sách vận đơn, mục Phí VC chọn Chưa thanh toán. Sau đó click vào icon dưới góc phải màn hình, chọn Thanh toán phí vận chuyển để hiển thị pop-up Thanh toán tiền VC:

Tương tự như thanh toán nợ COD, ta cũng chọn thời gian thanh toán, hình thức thanh toán (Tiền mặt, CK, Thẻ), chọn cửa hàng, click vào ô vuông trước đơn cần thanh toán phí vận chuyển, sau đó nhấn Lưu: