Để tạo mới Đơn vị vận chuyển, ở màn hình Khách hàng – ĐV vận chuyển chọn + ĐV Vận Chuyển để hiển thị pop-up tạo mới đơn vị vận chuyển:

Có 2 loại đơn vị vận chuyển: ĐVVC thườngĐVVC tích hợp.

  • ĐVVC thường: Tại giao diện tạo ĐV vận chuyển, chọn ĐVVC thường sau đó nhập các thông tin yêu cầu như Tên đơn vị vận chuyển, Số điện thoại, Địa chỉ sau đó chọn LƯU để hoàn tất.

Ngoài ra có thể thêm thông tin như , Mã số thuế, Email, Người liên hệGhi chú. Chọn Chi tiết để mở rộng form Tạo ĐV vận chuyển, điền thông tin sau đó chọn LƯU để hoàn tất.

  • ĐVVC tích hợp: Hiện tại suno.vn hỗ trợ liên kết với ba đơn vị vận chuyển: Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, Giao Hàng Nhanh. Ở pop-up Tạo ĐV vận chuyển chọn ĐVVC tích hợp, sau đó chọn ĐV muốn liên kết nhập thông tin đăng nhập, chọn KẾT NỐI để hoàn tất.